Huisregels

Discgolf is een sport waarbij respect een speerpunt is. Respect voor elkaar, maar ook respect voor de course en voor andere mensen op de course of in het park. De discgolfers code hiernaast is ook een code die wij willen nastreven.

Disc Golfer’s Code

 1. Speel slim!
  Gooi nooit(!) daar waar je geen zicht hebt of wanneer er andere spelers, toeschouwers, voetgangers of anderszinds gebruikers van het park binnen bereik zijn. Gebruik ook een spotter
 2. Respecteer de baan.
  Dit houdt in: Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Alle flora en fauna houden we heel!
 3. Vertegenwoordig de sport.
  Jij, als discgolfer, vertegenwoordigt de sport. Blijf daarom altijd positief en verantwoordelijk naar anderen. Leg uit wat je aan het doen bent en laat ze eventueel ook eens gooien!

Onze omgangsregels

Naast de Disc Golfer’s Code hebben we zelf ook een aantal omgansregels die we hanteren tijdens verenigingsevenementen. Deze omgangsregels zijn conform de omgangsregels die de NFB heeft opgesteld. Zie ook NFB – Veilig Sporten.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 • Ik gebruik geen drugs of alcohol tijdens evenementen.
Discgolfer's Code.
Disc Golfer’s Code